Tu powinno by?ogo przedszkola

Ogłoszenia
Zapraszamy Rodziców po odbiór umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem przez Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu w r. szk. 2020/2021. Umowa jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Prosimy zabrać umowę do domu, sprawdzić dane osobowe i zapoznać się z jej treścią. Jeden egzemplarz umowy podpisany przez rodzica/rodziców dziecka należy zwrócić do przedszkola najpóźniej do 15 lipca 2020 r.Lista dzieci przyjętych do Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ołówek”
w Zabrodziu na rok szkolny 2020/21
1. Bala Franciszek
2. Chawłowski Antoni
3. Chmiel Agnieszka
4. Chmiel Aniela
5. Chuda Lena
6. Dąbrowski Ignacy
7. Deptuła Karol
8. Dylewska Jagoda
9. Gajcy Bartosz
10. Kalisz Józef Franciszek
11. Kalisz Nicole
12. Kapsa Rozalia
13. Karp Igor
14. Koroś Marcelina
15. Krawczyk Jan
16. Krawiec Marcel Mateusz
17. Krusiec Zofia
18. Kwiatkowska Gabriela
19. Kwiatkowska Julia
20. Leciak Aleksandra
21. Leciak Alicja
22. Lewandowski Igor
23. Lewandowski Robert
24. Mikulak Franciszek
25. Mioduszewska Natalia
26. Mościcka Maria
27. Mróz Franciszek
28. Musielik Igor
29. Nowak Jakub
30. Oderkiewicz Kacper
31. Pawlak Marcelina
32. Powierża Oliwier
33. Prusak Nikodem
34. Rostek Jan
35. Rudnik Igor
36. Sadlik Anastazja
37. Sadlik Ryszard
38. Skwara Aleksander
39. Stasiak Barbara
40. Strągowski Jakub
41. Suchenek Tymon
42. Sulich Lena
43. Swulińska Maja
44. Sykulska Lena
45. Sykulski Karol
46. Sykulski Tomasz.
47. Szreiber Agata Maria
48. Szreiber Mikołaj
49. Szymańska Maja
50. Śliwiński Radosław
51. Świderski Jan
52. Tańcula Maja
53. Tolak Jagoda
54. Tolak Matylda
55. Tryc Natan
56. Urbaniak Anna
57. Urbaniak Joanna
58. Urbanowski Aleksander
59. Urbańska Zuzanna
60. Wielgolaska Maria
61. Wójcik Antoni
62. Żuchowski Mikołaj
63. Żuchowski Patryk
Szanowni Rodzice! Proszę zapoznać się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa obowiązująca w czasie pandemii w przedszkolu, która znajduje się w chmurce "Dla Rodzica" -> Dokumenty. Po wypełnieniu oświadczenia dla rodzica przed przyjęciem dziecka do przedszkola w okresie pandemii prosimy o odesłanie skanu na adres zaczarowanyolowek@zaczarowanyolowek.eu lub dostarczenie dnia 1 czerwca 2020 r. do przedszkola.W roku szkolnym 2019/2020 dzieci zostały ubezpieczone przez przedszkole od następstw nieszczęśliwych wypadków
w Towarzystwie Ubezpieczeniowym WIENER na sumę
15 000 zł.