Tu powinno by?ogo przedszkola

Ogłoszenia
Przedszkole przystąpiło do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. 23.10.2019 r. odbędzie się wyjazd na Cmentarz Parafialny w Niegowie na Grób Nieznanego Żołnierza.22 października 2019 r. o godz. 9.15 (wtorek) w przedszkolu odbędzie się spektakl teatralny „Pinokio” w wykonaniu artystów Studia Małych Form Teatralnych Art – Re z Krakowa.Pasowanie na Przedszkolaka odbędzie się 28 października 2019 r. o godz. 14.00.W roku szkolnym 2019/2020 dzieci zostały ubezpieczone przez przedszkole od następstw nieszczęśliwych wypadków
w Towarzystwie Ubezpieczeniowym WIENER na sumę
15 000 zł.