Tu powinno by?ogo przedszkola

Ogłoszenia
2 czerwca 2019 r. (niedziela)o godz. 13.00 dzieci ze wszystkich grup wezmą udział w Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Wesołe Nutki” podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Dębinkach.28 maja 2019 r. (wtorek) odbędzie się Dzień Rodziny. Zapraszamy rodziców na plac zabaw „Skrzaty z Lipin” na godz. 14.00 (okolice stacji kolejowej w Grzegorzewie).Zapraszamy Rodziców po odbiór umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem przez Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu w r. szk. 2019/2020. Jeden egzemplarz umowy podpisany przez rodzica/rodziców dziecka zwracamy do przedszkola do końca maja 2019 r.Rekrutacja 2019/2020
Szanowni Rodzice!
Rozpoczyna się rekrutacja dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020, która podzielona jest na dwa etapy:
Rekrutacja wewnętrzna:
Do 30 marca 2019 r. prosimy o składanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w naszym przedszkolu dla dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola.
Rekrutacja zewnętrzna:
Od dnia 1 kwietnia 2019 r. rozpocznie się rekrutacja zewnętrzna na wolne miejsca dla dzieci z roczników 2013, 2014, 2015, 2016.

Do dnia 30 kwietnia 2019 r. zostanie podana
do publicznej wiadomości lista przyjętych dzieci
do Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu (tablica ogłoszeń w przedszkolu).
Maj 2019 r. – podpisanie umów o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w r. szk. 2019/2020.
W roku szkolnym 2018/2019 dzieci zostały ubezpieczone przez przedszkole od następstw nieszczęśliwych wypadków
w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Gothaer na sumę 15 000 zł.
W r.szk. 2018/2019 w przedszkolu będą odbywały się zajęcia z języka angielskiego, nauka gry w szachy, zajęcia umuzykalniające, zajęcia taneczne, religia i zajęcia logopedyczne.