Tu powinno by?ogo przedszkola

Ogłoszenia
Zapraszamy dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola od 1 września 2019 r.i ich rodziców na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się w dniach 28, 29 i 30 sierpnia 2019 r. (środa - piątek) w godz.
10.00-12.00.
W okresie wakacyjnym w dniach 5 - 18 sierpnia 2019 r. przedszkole jest nieczynne ze względu na prace konserwatorskie.W roku szkolnym 2018/2019 dzieci zostały ubezpieczone przez przedszkole od następstw nieszczęśliwych wypadków
w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Gothaer na sumę 15 000 zł.