Tu powinno być logo przedszkola

Metody stosowane w przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób spędzania czasu w naszym przedszkolu, a przez to osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to:

Metody czynne:
• metoda samodzielnych doświadczeń
• metoda kierowania własną działalnością dziecka
• metoda zadań stawianych dziecku
• metoda ćwiczeń utrwalających

Metody oglądowe:
• obserwacja i pokaz
• osobisty przykład nauczyciela
• udostępnianie sztuki / dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne/

Metody słowne:
• rozmowy
• opowiadania
• zagadki
• objaśnienia i instrukcje
• kultura żywego słowa

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie formy i metody pracy z dzieckiem:
• Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
• Metoda Carla Orffa
• Ćwiczenia rytmiczne
• Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
• Pedagogika zabawy Klanza
• Gry planszowe
• Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”
• Drama
• Technika zmiany ról Pantomima
• Teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy
• Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
• Metoda odimiennej nauki czytania dr Ireny Majchrzak
• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
• Muzyka relaksacyjna


Wstecz